Chinois Japonais Coréen Français Allemand Russe Anglais Vietnamien

NGUYEN Thi Kim Loan| PPF Viet Nam

Thời gian tham gia dịch vụ của TDN: kể từ năm 2010 đến nay.

La qualité du service: dịch tốt tài liệu các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ…

Date limite d'exécution du Service: luôn luôn đáp ứng thời hạn theo yêu cầu của khách hàng.

NGUYEN Thi Kim Loan | Expert juridique de la Société de Finance PPF du Vietnam


 

Viet Nam flagTDN Translation
Address: 167 Truong Dinh Str., Hanoi city, Vietnam.
Tel:
(844) 3662 3331
Mobile: (84)90469 39 89
Email: contact@tdntranslation.com

USA Representative Office:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Phone number:  (001) 312-2821630
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 

Principaux Clients

www.tdntranslation.com